Taalvrijwilliger - Nederlandse taal

Vind je het leuk om mensen te begeleiden die hun Nederlandse taalvaardigheid willen vergroten? Gilde Utrecht biedt verschillende soorten taalondersteuning waarbij je ingezet zou kunnen worden. 

Samenspraak

Hierbij gaat het om een-op-eenbegeleiding van anderstaligen die zich de Nederlandse taal verder eigen willen maken of willen verbeteren. Je spreekt op regelmatige basis, meestal een keer per week, af met een deelnemer en oefent de taal via gesprekken over onderwerpen die hem/haar interesseren. De deelnemer kan zelf aangeven wat hij/zij graag wil oefenen en leren. Het is niet de bedoeling om les te geven. De begeleiding is aanvullend op taallessen die elders gevolgd worden/zijn. je wordt vanuit het Gilde ondersteund met bijeenkomsten en materiaal.

Conversatie Nederlands in groepen 

In samenwerking met een aantal taalinstituten geven Gildevrijwilligers taalondersteuning aan groepen cursisten van deze instituten. Het gaat om:

  • Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB) en
  • Prisma opleidingen
  • ROC Midden Nederland

Op deze scholen worden de cursisten, voor wie Nederlands niet de moedertaal is, voorbereid op het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). De conversatiegroep vormt een aanvulling op de gevolgde taallessen.  Als vrijwiliger geeft u dus geen les maar leidt en stimuleert het gesprek. Op het ROC gaat het om studenten die een extra steuntje in de rug nodig hebben op het gebied van de Nederlands taal.

Leesgroepen in de Bibliotheek

De leesgroepen zijn bedoeld voor mensen die moeite hebben Nederlands te lezen. De groepen komen bij elkaar in de bibliotheek. U leest samen met de deelnemers in eenvoudig Nederlands geschreven boeken of artikelen uit krant of tijdschrift. Om beurten lezen de deelnemers een stukje tekst, waarna u de tekst samen bespreekt. De deelnemers oefenen onder andere tekstbegrip, spreekvaardigheid en uitspraak. De bibliotheek biedt boeken en tijdschriften die zijn afgestemd op de doelgroep. 

Voorlezen in tehuizen

Als vrijwilliger van Gilde Utrecht leest u boeken of tijdschriften voor aan ouderen, soms individueel, soms in een kleine groep. Gilde Utrecht werkt daarbij samen met de bibliotheek Utrecht (Ouderen in de wijk) en met AxionContinu. Het voorlezen vindt plaats op verschillende plaatsen en tijden, u kunt daarover zelf afspraken maken. 

Nieuwsgierig naar onze activiteiten?
Schrijf je hier dan in voor  onze nieuwsbrief

GILDE UTRECHT
Lange Smeestraat 7, 3511 PS Utrecht
Geopend op werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur

Telefoon: 030 2343252
E-mail:
IBAN: NL94RABO 0120 943 298
KvK: 41183482

© Gilde Utrecht - 2022

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site; andere cookies helpen ons om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U gaat hiermee akkoord door verder te gaan op onze website. Zie onze Privacyverklaring.
Ok