Skip to main content

Organisatie Gilde Utrecht

Gilde Utrecht heeft de uitgangspunten opgeschreven in het document ‘Ieder zijn waarde’. Dit document bevat de doelstelling, de structuur en het beleid van Gilde Utrecht. Op verzoek sturen we je dit document graag toe.

Bestuur

Gilde Utrecht is een stichting. Het bestuur bestaat uit: Hans Marcelis (voorzitter), Marie-Louise Kuijpers (secretaris), Frans Pouw (penningmeester), Martijn Verviers en Thea Boekhout.

Directeur

Gerlofke Hekelaar is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Zij coördineert de informatiestromen tussen de verschillende commissies en werkgroepen en het stichtingsbestuur. Zij onderhoudt de externe contacten en initieert nieuwe projecten. Zij wordt bijgestaan door een office manager. Zij zijn de enige betaalde krachten in deze organisatie van vrijwilligers. 

Heb je een vraag of voorstel voor Gilde Utrecht, dan kun je contact met ons opnemen.

Coördinatiecommissies voor de activiteiten

De activiteiten zijn verdeeld in drie clusters, elk voorzien van een coördinatiecommissie. De drie clusters zijn:

  • Stadswandelingen
  • Talen en conversatie
  • Cursussen en Lezingen

De belangrijkste taken van de coördinatiecommissies zijn kwaliteitszorg, ondersteuning van vrijwilligers bij de uitvoering van diverse activiteiten, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven. De leden van de coördinatiecommissies zijn vrijwilligers, die zelf ook betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten binnen het betreffende cluster.

Commissies voor de gehele organisatie

​Voor de Gilde-organisatie als geheel zijn commissies ingesteld:

  • Baliecommissie
  • Publiciteitscommissie

De belangrijkste taak van deze commissies is respectievelijk de zorg voor de gang van zaken aan de balie, en de publiciteit van en over Gilde Utrecht. De meeste leden van deze commissies zijn deskundigen die speciaal voor deze taak zijn aangezocht.

Gilde Utrecht Nieuws

Alle vrijwilligers van het Gilde ontvangen drie keer per jaar het tijdschrift "Gilde Utrecht Nieuws". Nieuwsgierig ? Download  hier dan een exemplaar.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site; andere cookies helpen ons om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U gaat hiermee akkoord door verder te gaan op onze website. Zie onze Privacyverklaring.
Ok