Vrijwilligers (45+) voor Leesgroepen in de bibliotheek

Gilde Utrecht organiseert voor anderstaligen, NT-2-ers, leesgroepen in de bibliotheek.

Het streven is om in meerdere bibliotheken twee leesgroepen op verschillende niveaus te realiseren.
Een leesgroep bestaat uit plm zes deelnemers en wordt begeleid door een of meestal twee vrijwilligers.
De groep komt wekelijks een uur bij elkaar.
Lezen is het uitgangspunt, daarnaast wordt het spreken over of naar aanleiding van de tekst als minstens zo belangrijk ervaren.

Ons doel is deelnemers de gelegenheid bieden: 

  • hun gevoel voor de Nederlandse taal verder te ontwikkelen
  • hun woordenschat uit te breiden
  • middels lezen kennis op te doen van Nederlandse gewoontes en gebruiken
  • andere anderstaligen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

Voor het lezen gebruiken we leesmateriaal dat door de bibliotheek verstrekt wordt. Het materiaal bestaat uit in eenvoudig Nederlands geschreven boekjes op verschillende niveaus. Daarnaast zijn bij sommigen groepen in eenvoudig Nederlands geschreven kranten erg populair. 

Wat verwachten we van een vrijwilliger?

De vrijwilliger:
- Stelt samen met de coördinator van het Gilde en vertegenwoordiger van de bibliotheek plek en tijdstip vast
- Regelt leesmateriaal (eenvoudig geschreven boeken en kranten) via onze vertegenwoordiger in de bieb
- Geeft leiding aan de opzet, inhoud en de voortgang van de bijeenkomsten
- Zorgt voor een goede sfeer: veilig, uitnodigend, inspirerend
- Houdt de deelnemerslijst bij en int de financiële bijdrage van de lezers
- Maakt afspraken met de deelnemers over bijvoorbeeld gebruik van telefoon, wijze van afmelden, enz.
- Communiceert belangrijke ontwikkelingen met de coördinator
- Is 45 jaar of ouder
- Neemt deel aan activiteiten voor teambuilding en deskundigheidsbevordering, georganiseerd vanuit het Gilde

 Welke competenties heeft een vrijwilliger?

De vrijwilliger:
- is communicatief
- is invoelend
- voelt zich verantwoordelijk
- is initiatiefrijk en werkt zelfstandig
- heeft plezier in het omgaan met anderstaligen en in het stimuleren van hun ontwikkeling

Gilde Utrecht vergoedt desgewenst de onkosten met €5 per week (standaardbedrag) tot een maximum van €150 per jaar.

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 (0)30 234 32 52

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

SBBI-gegevens

Organisatie

Volg ons

facebook