Directeur Gilde Utrecht

De Stichting Gilde Utrecht zoekt op korte termijn een directeur (m/v). 

De directeur is de enige beroepskracht in onze vrijwilligersorganisatie van 200 vijfenveertigplussers. Het gaat om een parttime functie met 60% aanstelling, 21,6 uur per week.

Qua honorering volgen we de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

De directeur coördineert alle werkzaamheden welke uitgevoerd worden in commissies en werkgroepen, is liaison tussen commissies en bestuur en onderhoudt in nauw contact met het bestuur de externe relaties. De directeur is de verbindende factor in de organisatie en zorgt voor optimale samenwerking. Gerapporteerd wordt aan de voorzitter van het stichtingsbestuur.

De directeur heeft een opleiding op HBO of academisch niveau, heeft leidinggevende kwaliteiten, ervaring in personeelswerk, en kan tactvol omgaan met oudere vrijwilligers die een rijke levenservaring en een goede opleiding hebben. 

Vereist zijn verder: uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, computervaardigheden, officemanagement, basaal inzicht in de financiële administratie, netwerkbouwer, relatiemanagement, breed georiënteerd, grote mate van zelfstandigheid.

Gedetailleerde informatie vindt u op www.gildeutrecht.nl onder Downloads -> Bestuurlijk -> Ieder zijn waarde. Daar zijn ook de meest recente jaarverslagen te vinden.

Sollicitaties tot 1 juli 2018 te zenden naar de voorzitter van het stichtingsbestuur:

De heer P.H.Vergeer, e-mail:

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van juli.

Vrijwilligers (45+) gezocht voor Leesgroepen in de bibliotheek

Gilde Utrecht organiseert voor anderstaligen, NT-2-ers, leesgroepen in de bibliotheek.

Het streven is om in meerdere bibliotheken twee leesgroepen op verschillende niveaus te realiseren.
Een leesgroep bestaat uit plm zes deelnemers en wordt begeleid door een of meestal twee vrijwilligers.
De groep komt wekelijks een uur bij elkaar.
Lezen is het uitgangspunt, daarnaast wordt het spreken over of naar aanleiding van de tekst als minstens zo belangrijk ervaren.

Lees meer

Voorlezen door vrijwilligers (45+) voor kwetsbare ouderen

Bent u misschien iemand die het leuk zou vinden om voor beginnende dementerende ouderen voor te lezen in zorginstellingen in Utrecht? Een moeilijke maar ook dankbare taak!
Wij denken aan het voorlezen in kleine groepen van 6-8 mensen. En dat in tweetallen om elkaar af te wisselen en te ondersteunen indien nodig.
Gilde Utrecht en de Bibliotheek Utrecht zijn samen bezig om dit te realiseren, in het kader van het project ‘Ouderen in de Wijk’. Wij hopen binnenkort hiermee een start te maken.

Lees meer

Gevraagd (m/v) Vrijwilligers 45+ voor conversatie Nederlands met anderstaligen individueel (maatjesproject)

Tijdsinvestering  4 uur per week

Doel: Vergroten van taalvaardigheid van mensen die minimaal de basis van het Nederlands beheersen.

Lees meer

Gevraagd (m/v) Vrijwilligers 45+ voor conversatie Vreemde talen

English, Français, Deutsch, Español, Italiano.....

Spreekt u een van deze talen goed? Misschien is het uw moedertaal, heeft u in het buitenland gewoond of deze taal gestudeerd, en wilt u de taal graag regelmatig blijven spreken?

Gilde Utrecht verzorgt de koppeling tussen vrijwilligers die hun talenkennis en didactische vaardigheden ter beschikking willen stellen en aanvragers die ten minste de basis van de vreemde taal beheersen, en hun spreekvaardigheid willen vergroten.

Lees meer