Directeur m/v

De Stichting Gilde Utrecht zoekt op korte termijn een:

DIRECTEUR M/V

Over Gilde Utrecht:

Gilde Utrecht is een vrijwilligersorganisatie van vijfenveertigplussers, waarin meer dan tweehonderd mensen hun ervaring – opgedaan in werk en hobby – belangeloos inzetten voor stadgenoten en andere belangstellenden. Gilde Utrecht is georganiseerd in een drietal clusters, waarvan de activiteiten onder meer bestaan uit:

  • Rondleidingen en/of stadswandelingen in en om de stad Utrecht;
  • Taalondersteuning in het Nederlands of in een andere taal;
  • Cursussen en lezingen over Utrechtse onderwerpen;

De vrijwilligers zijn ervaren mensen, ieder op zijn of haar eigen gebied. De meesten doen geen betaald werk meer. Allemaal maken zij graag - als aangename en zinvolle tijdbesteding – hun kennis en kunde nuttig voor de samenleving. 

Over de functie:

De directeur houdt zich bezig met het initiëren en vormgeven van het beleid, het opbouwen en onderhouden van contacten met externe relaties, representatie van de stichting, afstemming met het bestuur, kwaliteitszorg en aansturing van de hele organisatie. De directeur is de enige beroepskracht in onze vrijwilligersorganisatie. De directeur rapporteert aan de voorzitter van het stichtingsbestuur. Het betreft een parttimefunctie van ca. 20 uur per week

De inrichting van de interne (ondersteunende) organisatie van het Gildekantoor bevindt zich momenteel in een verbeterfase. De directeur heeft hierin vanzelfsprekend de nodige inbreng. 

Wij vragen:

Een enthousiaste en actieve 45-plusser met HBO/WO-denkniveau en relevante werkervaring. Hij/zij beschikt over goede leidinggevende kwaliteiten en kan tactvol omgaan met de oudere vrijwilligers van onze organisatie. Daarnaast wordt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal gevraagd, kwaliteitsdenken, inzicht in financiële administratie, vaardigheden in het opbouwen en onderhouden van netwerken en grote affiniteit met de stad Utrecht. 

Wij bieden:

Een uitdagende functie in een gerenommeerde, Utrechtse, vrijwilligersorganisatie, met veel ruimte voor eigen, professionele, invulling. 

De vorm en omvang van de arbeidsverhouding worden in onderling overleg vastgesteld.

 Herkent u zich in dit profiel, dan verzoeken wij u uw sollicitatie vóór 1 februari a.s. te zenden naar de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer P.H. Vergeer, e-mail: . Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van februari. 

 

Meer informatie vindt u op: www.gildeutrecht.nl, onder downloads>bestuurlijk>ieder zijn waarde.

Vrijwilligers (45+) voor Leesgroepen in de bibliotheek

Gilde Utrecht organiseert voor anderstaligen, NT-2-ers, leesgroepen in de bibliotheek.

Het streven is om in meerdere bibliotheken twee leesgroepen op verschillende niveaus te realiseren.
Een leesgroep bestaat uit plm zes deelnemers en wordt begeleid door een of meestal twee vrijwilligers.
De groep komt wekelijks een uur bij elkaar.
Lezen is het uitgangspunt, daarnaast wordt het spreken over of naar aanleiding van de tekst als minstens zo belangrijk ervaren.

Lees meer

Vrijwilligers (45+) voorlezen voor kwetsbare ouderen

Bent u misschien iemand die het leuk zou vinden om voor beginnende dementerende ouderen voor te lezen in zorginstellingen in Utrecht? Een moeilijke maar ook dankbare taak!
Wij denken aan het voorlezen in kleine groepen van 6-8 mensen. En dat in tweetallen om elkaar af te wisselen en te ondersteunen indien nodig.
Gilde Utrecht en de Bibliotheek Utrecht zijn samen bezig om dit te realiseren, in het kader van het project ‘Ouderen in de Wijk’. Wij hopen binnenkort hiermee een start te maken.

Lees meer

Vrijwilligers 45+ voor conversatie Nederlands met anderstaligen

U werkt een-op-een.

Tijdsinvestering  4 uur per week

Doel: Vergroten van taalvaardigheid van mensen die minimaal de basis van het Nederlands beheersen.

Lees meer

Vrijwilligers 45+ voor conversatie vreemde talen

English, Français, Deutsch, Español, Italiano.....

Spreekt u een van deze talen goed? Misschien is het uw moedertaal, heeft u in het buitenland gewoond of deze taal gestudeerd, en wilt u de taal graag regelmatig blijven spreken?

Gilde Utrecht verzorgt de koppeling tussen vrijwilligers die hun talenkennis en didactische vaardigheden ter beschikking willen stellen en aanvragers die ten minste de basis van de vreemde taal beheersen, en hun spreekvaardigheid willen vergroten.

Lees meer

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 (0)30 234 32 52

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

SBBI-gegevens

Organisatie

Volg ons

facebook