Conversatie Nederlands in groepen

In samenwerking met andere organisaties bieden Gildevrijwilligers taalondersteuning in groepen, namelijk bij het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB) en bij Prisma Opleidingen.
Bij beide taalinstituten worden mensen die niet Nederlands als moedertaal hebben, voorbereid op het inburgeringsexamen en/of het Staatsexamen Nederlands als tweede taal. Als aanvulling op de lessen begeleiden Gildevrijwilligers conversatiegroepen waarin vooral het spreken extra wordt geoefend.

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 (0)30 234 32 52

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

Volg ons

facebook