Talen en conversatie

Het programma van dit cluster omvat activiteiten op twee terreinen: conversatie Nederlands en conversatie Vreemde Talen.

Conversatie Nederlands heeft tot doel bij te dragen aan de individuele zelfredzaamheid, kennis van de Nederlandse samenleving en maatschappelijke participatie van migranten en anderstaligen, en van Nederlands-sprekenden die hun taalbeheersing willen verbeteren.

Conversatie Vreemde Talen heeft tot doel bij te dragen aan interculturele communicatie in algemene zin, los van migratie.

Samenspraak

lesIn Samenspraak oefent u met een vrijwilliger op een informele en leuke manier met de Nederlandse taal, thuis bij u of bij de vrijwilliger.

U vertelt de vrijwilliger wat uw wensen zijn.
•    Wilt u de uitspraak oefenen of uw woordenschat vergroten?
•    Bent u bang om te spreken?
•    Wilt u Nederlandse gewoonten begrijpen?

Uw begeleider helpt u graag. Samenspraak is bedoeld om u extra oefening te bieden, naast de cursus Nederlands die u ergens anders volgt of gevolgd hebt.

Wilt u deelnemen? Of wilt u eerst meer informatie hebben? Meld u dan aan op woensdag of vrijdag tussen 14 en 16 uur bij de balie van Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7.

Gilde Utrecht vraagt bij deze activiteit een inschrijfgeld van € 20 per jaar. Aan uw deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

Taalondersteuning in groepen

In samenwerking met andere organisaties geven Gildevrijwilligers taalondersteuning in groepen.

lestbest

 • Lest Best en het Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB)
  Bij beide taalinstituten worden hoger opgeleiden, vaak vluchtelingen, voorbereid op het Staatsexamen Nederlands als tweede taal. Als aanvulling op de lessen begeleiden Gildevrijwilligers conversatiegroepen waarin vooral het spreken extra wordt geoefend.
 • Taalondersteuning bij ROC Midden Nederland.
  Een groep vrijwilligers van Gilde Utrecht is actief binnen de Participatieopleidingen ROC Midden Nederland. Dat kan in een één op één situatie zijn of begeleiding in kleine groepen. De ondersteuning bestaat voornamelijk uit het aanbieden van conversatielessen.
 • Taalondersteuning bij Moviera
  Twee vrijwilligers werken met een groep mensen die tijdelijk in het opvanghuis voor huiselijk geweld verblijven. Eenmaal per week krijgen ze taalondersteuning.
 • Taalondersteuning in Kanaleneiland
  Op maandagavonden is in een buurthuis in Kanaleneiland een groep vrijwilligers actief om één op één ondersteuning te bieden aan mensen met verschillende achtergronden en hulpvragen.
 • Leeskringen voor laaggeletterden
  Taalcoach in de bieb, leeskringen ter ondersteuning van laaggeletterden bij het beter leren beheersen van de Nederlandse taal, gezamenlijk opgezet door Taal Doet Meer, Bibliotheek Utrecht, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Prago en Gilde Utrecht.
  Deze leesgroepen worden gecoördineerd vanuit Gilde Utrecht. Anja van Belkum is de coördinator. Hebt u belangstelling, meldt u zich aan bij de balie op werkdagen tussen 14 en16 uur. Uw gegevens worden genoteerd en mevrouw van Belkum neemt contact met u op.
  Zie ook het 'Taalakkoord in Utrecht'
 • Voortburgeren
  Voortburgeren in de wijk, een alfabetiseringsactiviteit voor oudkomers, in het bijzonder vrouwen, die in samenwerking met Gilde Utrecht is opgezet door de Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer.

Conversatie vreemde talen

Gilde Utrecht bemiddelt bij conversatie in een aantal vreemde talen. Bij het aanbod is Gilde Utrecht afhankelijk van vrijwilligers die een of meer vreemde talen beheersen – verworven als moedertaal of door studie of werk – en die hun kennis en vaardigheid willen delen met anderen. Op dit moment bieden we de volgende talen aan:

 • Arabisch-Egyptisch
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans

De conversatie in de vreemde taal vindt plaats thuis bij de deelnemer of bij de vrijwilliger, op een gemoedelijke en informele manier, individueel of in een klein groepje. We gaan ervan uit dat de deelnemers minimaal een basiskennis hebben van de vreemde taal. Voor Engels is momenteel een kleine wachtlijst.

Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Meld u dan aan bij Marjan Heisterkamp van Gilde Utrecht. U kunt haar mailen via balie@gildeutrecht.nl. Op donderdag is zij van 14 tot 16 uur aanwezig op het kantoor van Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7. U kunt daar langskomen of haar bellen op 030-234 32 52.

Gilde Utrecht vraagt bij deze activiteit een inschrijfgeld van € 30 per jaar. Aan uw deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

Leeskring Duitse literatuur

Een vrijwilliger organiseert regelmatig besprekingen van Duitse literatuur. De deelnemers kiezen per bijeenkomst een boek ter lezing en zij bespreken dit in het Duits. De bijeenkomsten vinden om de zes tot acht weken plaats en duren ongeveer twee uur.

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers die zich enige uren per week voor één van de bovenstaande activiteiten willen inzetten, kunnen zich bij Gilde Utrecht melden. U hoeft geen deskundige te zijn. U bent erg welkom als u zich herkent in het profiel:

 • u bent ten minste 45 jaar;
 • u hebt belangstelling voor de doelgroep;
 • u bent gemotiveerd om Nederlands te spreken met iemand die de taal nog niet goed beheerst;
 • of om een vreemde taal de spreken met een Nederlandstalige die de taal beter wil beheersen;
 • u bent geïnteresseerd in andere culturen;
 • u bent initiatiefrijk en zelfstandig;
 • u neemt graag deel aan de activiteiten voor teambuilding en deskundigheidsbevordering die Gilde Utrecht enkele malen per jaar organiseert.

Gilde Utrecht vergoedt desgewenst uw onkosten met € 5,- per week (standaardbedrag) tot een maximum van € 150,- per jaar.

Meld u aan!