Taal en conversatie

Het programma van dit cluster omvat activiteiten op twee terreinen: conversatie Nederlands en conversatie Vreemde Talen.

Conversatie Nederlands heeft tot doel bij te dragen aan de individuele zelfredzaamheid, kennis van de Nederlandse samenleving en maatschappelijke participatie van migranten en anderstaligen, en van Nederlands-sprekenden die hun taalbeheersing willen verbeteren.

Conversatie Vreemde Talen heeft tot doel bij te dragen aan interculturele communicatie in algemene zin, los van migratie.

Gilde-taaltref

Twee keer per jaar organiseren we bijeenkomst voor alle deelnemers en alle vrijwilligers die bezig zijn met Nederlands als tweede taal.

In het voorjaar bestaat deze bijeenkomst uit een rondleiding in de stad en gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.

In het najaar is de bijeenkomst bedoeld voor ontmoeting en kennismaking, ook met een hapje en een drankje. De bijeenkomst kan ingeleid worden met een gespreksthema of een vraag.

Conversatie vreemde talen

Gilde Utrecht bemiddelt bij conversatie in een aantal vreemde talen. Bij het aanbod zijn we afhankelijk van vrijwilligers die een of meer vreemde talen beheersen – verworven als moedertaal of door studie of werk – en die hun kennis en vaardigheid willen delen met anderen. Op dit moment bieden we de volgende talen aan:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Spaans

Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Meld u dan bij Marjan Heisterkamp van Gilde Utrecht. U kunt haar mailen via . Op donderdag is zij van 14 tot 16 uur aanwezig op het kantoor van Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7. U kunt daar langskomen of haar bellen op 030-234 32 52.

Gilde Utrecht vraagt bij deze activiteit een inschrijfgeld van € 30 per jaar. Aan uw deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

Leeskring Duitse literatuur

Een vrijwilliger organiseert regelmatige gesprekken over de Duitse literatuur.

De deelnemers kiezen per bijeenkomst een boek ter lezing en zij bespreken dit in het Duits.

De bijeenkomsten vinden om de zes tot acht weken plaats en duren ongeveer twee uur. Er is plaats voor maximaal acht deelnemers.

Voorlezen in tehuizen

In samenwerking met de Bibliotheek Utrecht (Ouderen in de Wijk) en AxionContinu lezen vrijwilligers van Gilde Utrecht voor aan kwetsbare ouderen.

Dit gebeurt op verschillende locaties, soms voor één persoon, soms in een kleine groep.

De frequentie wisselt, al naar gelang de mogelijkheden van de vrijwilliger en de behoefte van de groep.

Leesgroepen in de bibliotheek

makkelijk nederlands

In deze leesgroepen komen mensen samen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ze lezen boeken die in makkelijk Nederlands zijn geschreven en praten daar samen over.

meedoen?

Deze leesgroepen worden gecoördineerd vanuit Gilde Utrecht. Twee keer per jaar worden nieuwe deelnemers toegelaten.

Hebt u belangstelling, meld u dan op een werkdag tussen 14 en16 uur bij de balie, Lange Smeestraat 7. Uw gegevens worden genoteerd en mevrouw Scholten neemt contact met u op.

Samenspraak

een-op-een

Eén deelnemer oefent met één vrijwilliger op een informele manier met de Nederlandse taal, bij de deelnemer thuis of bij de vrijwilliger. U vertelt de vrijwilliger wat uw wensen zijn:

 • Wilt u de uitspraak oefenen? Of uw woordenschat vergroten?
 • Bent u bang om te spreken?
 • Wilt u Nederlanders en hun gewoonten beter leren kennen?

extra naast cursus

Uw begeleider helpt u graag. Conversatie Nederlands is bedoeld als extra, naast de cursus Nederlands die u ergens anders volgt of gevolgd hebt.

deelnemen?

Wilt u deelnemen? Of wilt u eerst meer informatie hebben? Meld u dan aan op woensdag of vrijdag tussen 14 en 16 uur bij de balie van Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7.

We vragen bij deze activiteit in inschrijfgeld van € 20 per jaar. Aan uw deelname zijn geen andere kosten verbonden.

Conversatie Nederlands in groepen

In samenwerking met andere organisaties bieden Gildevrijwilligers taalondersteuning in groepen, namelijk bij:

 • Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB)
 • Prisma Opleidingen.

Mensen die niet Nederlands als moedertaal hebben, worden bij beide insituten voorbereid op het inburgeringsexamen en/of het Staatsexamen Nederlands als tweede taal.

Als aanvulling op de lessen begeleiden Gildevrijwilligers conversatiegroepen waarin vooral het spreken extra wordt geoefend.

Vrijwilliger worden?

Vrijwilligers die zich enige uren per week voor één van de taal- en conversatie-activiteiten willen inzetten, kunnen zich bij Gilde Utrecht melden. U hoeft geen deskundige te zijn. U bent erg welkom als u zich herkent in het profiel:

 • u bent ten minste 45 jaar;
 • u hebt belangstelling voor de doelgroep;
 • u bent gemotiveerd om Nederlands te spreken met iemand die de taal nog niet goed beheerst;
 • of om een vreemde taal de spreken met een Nederlandstalige die de taal beter wil beheersen;
 • u bent geïnteresseerd in andere culturen;
 • u bent initiatiefrijk en zelfstandig;
 • u neemt graag deel aan de activiteiten voor teambuilding en deskundigheidsbevordering die Gilde Utrecht enkele malen per jaar organiseert.

Gilde Utrecht vergoedt desgewenst uw onkosten met € 5,- per week (standaardbedrag) tot een maximum van € 150,- per jaar.

Meld u aan!

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 (0)30 234 32 52

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

Volg ons

facebook