Taal en conversatie

Het programma van dit cluster omvat activiteiten op twee terreinen: conversatie Nederlands en conversatie Vreemde Talen.

Conversatie Nederlands heeft tot doel bij te dragen aan de individuele zelfredzaamheid, kennis van de Nederlandse samenleving en maatschappelijke participatie van migranten en anderstaligen, en van Nederlands-sprekenden die hun taalbeheersing willen verbeteren.

Conversatie Vreemde Talen heeft tot doel bij te dragen aan interculturele communicatie in algemene zin, los van migratie.

Gilde-taaltref

Twee keer per jaar organiseren we bijeenkomst voor alle deelnemers en alle vrijwilligers die bezig zijn met Nederlands als tweede taal.

In het voorjaar bestaat deze bijeenkomst uit een rondleiding in de stad en gelegenheid om na te praten bij een hapje en een drankje.

In het najaar is de bijeenkomst bedoeld voor ontmoeting en kennismaking, ook met een hapje en een drankje. De bijeenkomst kan ingeleid worden met een gespreksthema of een vraag.

‘Boeiend om mensen te helpen met Nederlands’

Interview met Tiny Scholtens, vijf jaar taalvrijwilliger

Ruim vijf jaar geleden is Tiny Scholtens begonnen bij het Gilde. Ze heeft van alles gedaan en momenteel coördineert ze de leesgroepen bij het Gilde. Maar ze begeleidt ook zelf een leesgroep in Lunetten.

'Ik ben in 2012 gestopt met werken. Ik werd 62, zat in de jeugdhulpverlening, op het snijvlak van onderwijs en hulpverlening. De laatste 15 jaar werkte ik in Rotterdam. Onze taak was, met een team van hulpverleners en docenten, om pubers binnen boord te houden. Dat was een ontzettend goed project. Maar 62 jaar vond ik een goed moment om te stoppen. Er zijn nog zoveel andere mooie dingen in de wereld. Ik had besloten dat ik het eerste jaar wat zou gaan freewheelen. Tijd voor vrienden, familie en uitstapjes. En daarna was de vraag wat ik zou gaan doen. Ik ben naar de Vrijwilligerscentrale gegaan waar ik op het idee gebracht werd levensboeken te gaan schrijven voor oudere, vaak eenzame mensen die hun levensverhaal graag aan het papier willen toevertrouwen. Dit was een hele leuke ervaring. Daarnaast kwam ik in contact met het Gilde waar ik inmiddels ruim 5 jaar werkzaam ben als taalvrijwilliger. Het leek me boeiend om mensen uit andere taalgebieden en culturen te ontmoeten en ze te helpen zich de Nederlandse taal beter eigen te maken.

Lies van Dort van het Gilde gaf me een map en zei 'zoek maar iemand uit, dan gaan we daar contact mee opnemen.' Dat vond ik wel spannend. Ze kwamen uit alle hoeken van de wereld. Ik heb een vrouw uit de Verenigde Staten gekozen. Ze was midden twintig.

Lees meer

Conversatie vreemde talen

Gilde Utrecht bemiddelt bij conversatie in een aantal vreemde talen. Bij het aanbod zijn we afhankelijk van vrijwilligers die een of meer vreemde talen beheersen – verworven als moedertaal of door studie of werk – en die hun kennis en vaardigheid willen delen met anderen. Op dit moment bieden we de volgende talen aan:

  • Duits
  • Engels
  • Frans
  • Spaans

Wilt u van dit aanbod gebruik maken? Meld u dan bij Marjan Heisterkamp van Gilde Utrecht. U kunt haar mailen via . 

Gilde Utrecht vraagt bij deze activiteit een inschrijfgeld van € 30 per jaar. Aan uw deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

Leeskring Duitse literatuur

Een vrijwilliger organiseert regelmatige gesprekken over de Duitse literatuur.

De deelnemers kiezen per bijeenkomst een boek ter lezing en zij bespreken dit in het Duits.

De bijeenkomsten vinden om de zes tot acht weken plaats en duren ongeveer twee uur. Er is plaats voor maximaal acht deelnemers.

Voorlezen in tehuizen

In samenwerking met de Bibliotheek Utrecht (Ouderen in de Wijk) en AxionContinu lezen vrijwilligers van Gilde Utrecht voor aan kwetsbare ouderen.

Dit gebeurt op verschillende locaties, soms voor één persoon, soms in een kleine groep.

De frequentie wisselt, al naar gelang de mogelijkheden van de vrijwilliger en de behoefte van de groep.

Leesgroepen in de bibliotheek

makkelijk nederlands

In deze leesgroepen komen mensen samen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ze lezen boeken die in makkelijk Nederlands zijn geschreven en praten daar samen over.

warme woorden van oksana

"Ik volg een leesgroep slechts paar maanden en ik heb al heel goede resultaten gekregen. Ik lees nu veel beter en mijn uitspraak wordt stuk voor stuk beter. Onze begeleider zorgt er altijd voor dat wij interessante boeken of artikelen uit kranten kunnen lezen. Wat ik belangrijk vind dat we behalve lezen ook bespreken betekenis van woorden, frasen of niet duidelijke dingen en altijd krijgen we van onze begeleider een goede en duidelijke uitleg. Ik kan deze leesgroep zeker aanraden want dat is een goede kans om Nederlands in gezellige en respectvolle sfeer te leren lezen."

Oksana

meedoen?

Deze leesgroepen worden gecoördineerd door de Centrale Bibliotheek en begeleid door Gilde-vrijwilligers. Elk jaar in februari en september is er een inloopmiddag in de bibliotheek voor meer informatie en inschrijving. Deze middagen worden door de bibliotheek aangekondigd. De eerstvolgende is op vrijdag 15 maart, 14:00  - 16:00 uur.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Gilde Utrecht op een werkdag tussen 14 en16 uur, Lange Smeestraat 7. Uw gegevens worden genoteerd en doorgegeven aan de bibliotheek.

Samenspraak

een-op-een

Eén deelnemer oefent met één vrijwilliger op een informele manier met de Nederlandse taal, bij de deelnemer thuis of bij de vrijwilliger. U vertelt de vrijwilliger wat uw wensen zijn:

  • Wilt u de uitspraak oefenen? Of uw woordenschat vergroten?
  • Bent u bang om te spreken?
  • Wilt u Nederlanders en hun gewoonten beter leren kennen?

extra naast cursus

Uw begeleider helpt u graag. Conversatie Nederlands is bedoeld als extra, naast de cursus Nederlands die u ergens anders volgt of gevolgd hebt.

deelnemen?

Wilt u deelnemen? Of wilt u eerst meer informatie hebben? Meld u dan aan op woensdag of vrijdag tussen 14 en 16 uur bij de balie van Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7.

We vragen bij deze activiteit in inschrijfgeld van € 20 per jaar. Aan uw deelname zijn geen andere kosten verbonden.

Conversatie Nederlands in groepen

In samenwerking met andere organisaties bieden Gildevrijwilligers taalondersteuning in groepen, namelijk bij:

  • Nederlands Centrum voor Buitenlanders (NCB)
  • Prisma Opleidingen.

Mensen die niet Nederlands als moedertaal hebben, worden bij beide insituten voorbereid op het inburgeringsexamen en/of het Staatsexamen Nederlands als tweede taal.

Als aanvulling op de lessen begeleiden Gildevrijwilligers conversatiegroepen waarin vooral het spreken extra wordt geoefend.

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 (0)30 234 32 52

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

SBBI-gegevens

Organisatie

Volg ons

facebook