Rondleidingen

achterschalkwijkstaatEr zitten veel verschillende rondleidingen in ons pakket. Samen vormen zij een kleurrijk geheel. U vindt ze verder naar onderen op deze pagina.

Reserveren ...

Voor uw eigen gezelschap kunt u bij de balie elke rondleiding uit ons aanbod reserveren op een dag en een tijd naar keuze. U kunt met rondleiding reserveren de balie vragen om een reservering.

We ontvangen uw verzoek graag uiterlijk drie werkdagen voor de gewenste datum, zodat we voldoende tijd hebben om een rondleider te zoeken en eventuele andere regelingen te treffen.

... of aanschuiven

Iedere dag om 14.00 uur is er een vrije wandeling. Aan vrije wandelingen kunt u deelnemen zonder aanmelding vooraf.

Elk jaar is er een programma van themawandelingen op vooraf vastgestelde dagen en tijden. Informatie over zulke vaste wandelingen vindt u enkele weken vooruit in de agenda. U kunt zich daar ook inschrijven voor deelname aan zo'n themawandeling.

Kort en lang

Alle rondleidingen, met uitzondering van lange stadswandelingen en fietstochten, duren ongeveer anderhalf uur. Een lange stadswandeling duurt ongeveer drie uur, met halverwege een pauze in een horecagelegenheid (voor eigen rekening).

kosten

Een rondleiding van anderhalf uur kost € 6 per persoon, een lange stadswandeling € 10 per persoon. U-pashouders en kinderen tot en met 12 jaar betalen de helft. Als u een gereserveerde rondleiding annuleert binnen een week voor de afgesproken datum, brengen wij u € 24 resp. € 40 in rekening.

Gratis rondleidingen op zondag

08 03 beelden wandeling 02Utrecht is een stad die je gezien moet hebben! Met zijn geschiedenis van meer dan 2000 jaar zijn er prachtige verhalen over te vertellen. De rondleiders van Gilde Utrecht kennen de mooiste plekjes van de stad en laten u graag kennismaken met de unieke werven langs de grachten, de hofjes, de kloosters, de kerken en natuurlijk de dom.

Lees meer

Stadswandelingen

bloemenmarktIn een wandeling van ongeveer anderhalf uur laat een gids van Gilde Utrecht u veel aspecten van de stad en haar geschiedenis zien.

U kunt kiezen voor een standaardwandeling, maar de rondleiders staan ook open voor uw wensen: Jugendstil, het Joodse leven, stadskastelen met hun naastgelegen winterhuizen, de vele bruggen waarop markten gehouden werden, de oude handelswijk Stathe met de Buurkerk, de kluizenares zuster Bertken en .........

Kijk ook verderop onder Themawandelingen.

Lees meer

Lange stadswandelingen

nieuwegrachtHet centrum van Utrecht is op zich niet zo groot, maar wilt u wat langer stil staan bij de parels van de stad, dan biedt Gilde Utrecht u de mogelijkheid van een lange wandeling. Deze duurt ongeveer drie uur. In elk geval halverwege de wandeling wordt een pauze ingelast in een van de plaatselijke horecagelegenheden.

Lees meer

Vrije wandelingen

Iedere dag is er een vrije wandeling door de binnenstad, zo genoemd omdat u zonder reserveren kunt deelnemen. De gids kiest het onderwerp van deze wandeling, maar als u specifieke vragen hebt, kunt u die altijd stellen.

Het vertrekpunt is Domplein 9, naast de Domtoren, om 14 uur. De wandeling duurt anderhalf uur. De kosten van deelname betaalt u aan de gids (€ 6 per persoon, € 3 voor U-pashouders en kinderen tot en met 12 jaar).

Themawandelingen

dedomBehalve de algemene stadswandelingen verzorgen onze rondleiders ook een groot aantal themawandelingen. Bij deze themawandelingen gaan de rondleiders dieper in op een specifiek thema in de rijke historie van de stad Utrecht. De plaats van handeling is telkens wisselend, afhankelijk van het onderwerp dat behandeld wordt.

U kunt van deze themawandelingen op twee manieren gebruik maken.

Aanschuiven
In de maanden april tot en met september zijn er wekelijks een of meer rondleidingen of -fietstochten. Deze wandelingen worden ook aangekondigd op onze website, op de voorpagina onder Op komst. U kunt zich daar ook inschrijven voor deelname.

Reserveren
Al onze themawandelingen kunnen ook op aanvraag speciaal voor uw gezelschap op een datum naar keuze verzorgd worden. Achter 'Lees meer' kunt suggesties bekijken. En u kunt vanzelfsprekend altijd met de balie overleggen over uw plannen en wensen. Gebruikt u daarvoor bij voorkeur het formulier Rondleiding reserveren.

Lees meer

Kerkenwandeling

Kerken kijkenVan 23 juni tot en met 9 september vindt ook dit jaar weer het fenomeen ´Kerken Kijken´ plaats. Met een rondleider van Gilde Utrecht kunt u een aantal kerken bezoeken die op redelijke afstand van elkaar liggen. U geeft aan welke kerken uw belangstelling hebben en de baliemedewerkers zoeken voor u een rondleider die u naar de verschillende kerken kan begeleiden. Vaak kan de rondleider zelf al het nodige vertellen over elke kerk.

Daarnaast zijn in elke kerk enige vrijwilligers aanwezig die u graag willen meenemen in de details van de betreffende kerk.

Waarlijk een leuke activiteit in het zomerseizoen, waarbij u kunt kiezen uit een wandeling van 1,5 uur (€ 6 p.p.) of een wandeling van 3 uur (€10 p.p.). U kunt deze wandeling reserveren via Rondleiding reserveren of e-mail  of maandag tot en met vrijdag van 14 – 16 uur via telefoon 030 – 234 32 52

De folder van KKU (2016) kunt u hier lezen.

Fortrondleidingen en fietstochten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie

fortblauwkapel2013Met Gilde Utrecht kunt u het hele jaar door de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) rond Utrecht ontdekken. Aan deze verdedigingslinie is gebouwd en gemoderniseerd van 1815 tot 1940. Zij moest het hart van Nederland beschermen tegen vijandelijke aanvallen vanuit het oosten. Polders werden onder water gezet, geïnundeerd, om een vijand tegen te houden. Op strategische plekken zijn forten gebouwd. Het was geheim landschap. De NHW is het grootste Rijksmonument van Nederland, uniek in de wereld, en staat op de voorlopige lijst van Werelderfgoederen van Unesco. Geweldig om te verkennen!

Lees meer

Rondleidingen in Leidsche Rijn

leidscherijnLeidsche Rijn Veldhuizen, anti-stad of woonwalhalla?

Meer dan tien jaar bezig en nog een decennium voor de boeg. Leidsche Rijn grossiert in grote getallen: dertigduizend huizen, veertigduizend werknemers, tachtigduizend inwoners, 2100 hectare grondoppervlak et cetera.

Lees meer

Fietstochten

fietsenOp verzoek kan Gilde Utrecht fietstochten voor u organiseren. Deze
vinden meestal plaats met een door uzelf gevormde groep.
Voorbeelden van een fietstocht kunnen zijn:

  • De Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • Leidsche Rijn, stadsdeel Terwijde
  • Leidsche Rijn stadsdelen Parkwijk, Langerak en Het Zand
  • Utrecht rond de singels

U kunt zelf uw wensen kenbaar maken. Baliemedewerksters van Gilde Utrecht zoeken voor u een gids die u het nodige kan vertellen over het gevraagde onderwerp.

Een fietstocht duurt over het algemeen anderhalf tot twee uur, enigszins afhankelijk van de af te leggen afstand. Reserveert u wel tijdig zodat uw tocht goed kan worden voorbereid.

Deze rondleiding reserveren