Privacyverklaring

Gilde Utrecht verzamelt en beheert persoonsgegevens van vrijwilligers en cliënten alleen voor zover die van belang zijn voor het tot stand brengen van gerichte hulp of dienstverlening door een vrijwilliger aan een cliënt.

De directeur ziet erop toe dat deze gegevens niet ter beschikking komen van derden zonder toestemming van de betrokkene.

Personen van wie persoonsgegevens worden bewaard, hebben te allen tijde recht op inzage en zo nodig aanpassing van de eigen gegevens.

De wijze van opslag en beheer van alle persoonsgegevens door Gilde Utrecht vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het bestuur van Gilde Utrecht is daarvoor eindverantwoordelijk.

De directeur ziet toe op een zorgvuldig beheer van de gegevens en het bewaken van de procedures en afspraken.

Bij verschil van inzicht tussen Gilde Utrecht en een betrokkene ten aanzien van de privacy is de Klachtenprocedure (zie pag. 20 van Ieder zijn waarde…) van toepassing.

Vrijwilligers

In de communicatie tussen (medewerkers van) Gilde Utrecht en vrijwilligers wordt er voor gezorgd dat gegevens van anderen niet openbaar worden zonder toestemming van deze personen.

Informatie over persoonlijke zaken of omstandigheden van vrijwilligers die in het contact met (medewerkers van) Gilde Utrecht aan de orde komen, wordt als vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming van de betrokkene niet aan derden verstrekt of meegedeeld.

Wanneer er een eind komt aan de samenwerking of bij een eerder verzoek van de vrijwilliger worden zijn of haar gegevens verwijderd.

Cliënten

Gegevens van cliënten worden alleen verstrekt aan vrijwilligers als dit nodig is voor het bieden van de gevraagde hulp of dienstverlening.
Informatie over persoonlijke zaken of omstandigheden van cliënten die in het contact met een vrijwilliger aan de orde komen, wordt door de vrijwilliger als vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming van de betrokkene niet aan derden verstrekt of meegedeeld.

Wanneer er een eind komt aan de hulp of dienstverlening of bij een eerder verzoek worden de gegevens van de betrokken cliënt verwijderd.

Privacyverklaring voor vrijwilligers van Gilde Utrecht

Gilde Utrecht verzamelt en beheert persoonlijke gegevens van vrijwilligers alleen voor zover die van belang zijn voor het tot stand brengen van gerichte hulp of dienstverlening door een vrijwilliger aan een cliënt. 

Gilde Utrecht ziet er op toe dat deze gegevens niet ter beschikking komen van derden zonder toestemming van de betrokkene.

Een vrijwilliger heeft te allen tijde recht op inzage en zo nodig aanpassing van de eigen gegevens. Wanneer er een eind komt aan de samenwerking of bij een eerder verzoek van de vrijwilliger worden zijn of haar gegevens verwijderd.

In de communicatie tussen (medewerkers van )Gilde Utrecht en een vrijwilliger wordt er zorg voor gedragen dat gegevens van anderen niet openbaar worden zonder toestemming van deze personen.

De wijze van opslag en beheer van alle persoonsgegevens door Gilde Utrecht vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming . Het bestuur van Gilde Utrecht is daarvoor eindverantwoordelijke.

De directeur ziet toe op een zorgvuldig beheer van de gegevens en het bewaken van de procedures en afspraken.

Privacyverklaring voor aanvragers van hulp of diensten door vrijwilligers van Gilde Utrecht

Gilde Utrecht verzamelt en beheert persoonlijke gegevens van cliënten alleen voor zover die van belang zijn voor het tot stand brengen van gerichte hulp of dienstverlening door een vrijwilliger aan de cliënt .

Gilde Utrecht ziet er op toe dat deze gegevens niet ter beschikking komen van derden zonder toestemming van de betrokkene.

Iedere aanvrager of cliënt heeft te allen tijde recht op inzage en zo nodig aanpassing van de eigen gegevens . Bij beëindiging van de hulp of dienstverlening of bij een eerder verzoek van de betrokkene worden zijn of haar gegevens verwijderd.

De gegevens van aanvragers worden alleen verstrekt aan vrijwilligers als dit nodig is voor het tot bieden van de gevraagde hulp of dienstverlening.

Persoonlijke zaken of omstandigheden van cliënten die in het contact met de vrijwilliger aan de orde komen worden door de vrijwilliger als vertrouwelijk behandeld en zonder toestemming van de betrokkene nooit aan derden verstrekt of meegedeeld.

De wijze van opslag en beheer van alle persoonsgegevens door Gilde Utrecht vindt plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het bestuur van Gilde Utrecht is daarvoor eindverantwoordelijke.

De directeur ziet toe op een zorgvuldig beheer van de gegevens en het bewaken van de procedures en afspraken.

Voor uitvoerige informatie zie Privacybeleid Gilde Utrecht.

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 30 2343252

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

SBBI-gegevens

Organisatie

Volg ons

facebook

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok