Bestuur

Bestuur6jan2016kleinDe bestuursleden Christos Tsouvelekidis (penningmeester), Paul Vergeer (voorzitter), Marie-Louise Kuijpers en Hans Marcelis (secretaris).

Directeur

Sigrid kleinDirecteur bij Gilde Utrecht is mevrouw Sigrid Hjelmevoll. Zij coördineert alle activiteiten van de drie coördinatiecommissies, de aannamecommissie, de publiciteitscommissie. Zij coördineert ook de werkzaamheden van de baliemedewerkers. Ze geeft leiding aan de gehele organisatie van 200 vrijwilligers waarbij van alle commissies een grote mate van zelfwerkzaamheid wordt verwacht en de directeur de  informatiestroom levendig houdt tussen alle genoemde organen en het stichtingsbestuur. 

De directeur is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met externe relaties, al of niet in samenspraak met bestuursleden. Administratieve procedures vallen binnen haar portefeuille. Door haar aanwezigheid wordt continuïteit binnen de organisatie gegarandeerd. Het open staan voor nieuwe ontwikkelingen in de markt en het samenwerken met andere 
organisaties in het werkveld van vrijwilligers staat ook in haar taakstelling. De directeur wordt ondersteund door een parttime secretaresse en een huismeester. Sigrid is 4 dagen in de week aanwezig op het Gildekantoor.

Baliemedewerkers

BaliemedewerkersVijftien baliemedewerkers bemiddelen tussen vraag en aanbod. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor een ieder die iets van of met Gilde Utrecht wil. Zij staan bezoekers, bellers en e-mailers te woord en zorgen ervoor dat de klanten op het Gilde kantoor op professionele wijze worden geholpen.

Rondleiders

rondleidersGilde Utrecht heeft een team van 40 rondleiders die ieder hun eigen specialiteit hebben. Voor een stadswandeling is een basisprogramma beschikbaar waarop naar behoeften gevarieerd kan worden, want de klant is bij ons koning.

Vrijwilligers conversatie Nederlands

ConversatieTaalaanbieders van Gilde Utrecht in een workshop 'Zin en onzin van grammatica bij inburgeraars' tijdens Gilde Utrecht symposium "Inburgering in Utrecht, Hoe? Zo!?

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 (0)30 234 32 52

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

Volg ons

facebook