Organisatie

Bestuur

Gilde Utrecht is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid in de vorm van een stichting. De stichting wordt bestuurd door een bestuur van vier leden: Paul Vergeer (voorzitter), Marie-Louise Kuijpers, Hans Marcelis (secretaris), en vacature (penningmeester).

Directeur

Gerlofke Hekelaar is vanaf 1 maart als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Zij coördineert de informatiestromen tussen de verschillende commissies en werkgroepen en het stichtingsbestuur. Zij onderhoudt de externe contacten en initieert nieuwe projecten. Zij wordt bijgestaan door een secretaresse. De directeur is de enige betaalde kracht in deze organisatie van vrijwilligers.

Heeft u een vraag of voorstel voor de directeur, dan kunt u het beste een e-mail sturen naar .

Commissies

Coördinerende taken worden zo veel mogelijk gedelegeerd. Met het oog daarop zijn zes commissies ingesteld, drie voor de activiteiten en drie voor de Gilde-organisatie als geheel. De directeur is uit hoofde van haar functie lid van alle commissies. De overige leden van de commissies zijn vrijwilligers die worden benoemd door het bestuur op voordracht van de directeur.

Er wordt van uitgegaan dat de commissies over het algemeen in onderlinge overeenstemming tot besluiten komen. In de uitzonderlijke gevallen waarin dit niet zo is, heeft zowel de directeur als de commissie-voorzitter het recht het bestuur om een beslissing te vragen.

Coördinatiecommissies voor de activiteiten

De activiteiten zijn verdeeld in drie clusters, elk voorzien van een coördinatiecommissie. De drie clusters zijn:

  • Rondleidingen
  • Talen en conversatie
  • Advies

De belangrijkste taken van de coördinatiecommissies zijn teambuilding, ondersteuning van de activiteiten, kwaliteitszorg en ontwikkeling van nieuwe initiatieven. De leden zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitvoering van de activiteiten binnen de betreffende cluster.

Commissies voor de gehele organisatie

Voor de Gilde-organisatie als geheel zijn drie commissies ingesteld:

  • Balievergadering
  • Aannamecommissie
  • Publiciteitscommissie

De belangrijkste taak van deze commissies is respectievelijk de zorg voor de gang van zaken aan de balie, de zorg voor de werving en de selectie van nieuwe vrijwilligers en de zorg voor de publiciteit van en over Gilde Utrecht. De meeste leden van deze commissies zijn deskundigen die speciaal voor deze taak zijn aangezocht.

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 30 2343252

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

SBBI-gegevens

Organisatie

Volg ons

facebook

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok