Cursussen en lezingen

Leer mij Utrecht beter kennen

Cursus over Utrechts paus en Paushuize, Utrecht en de pelgrimage, van pest- tot teringlijder, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrechtse tram, Utrecht in de Tweede Wereldoorlog. U krijgt zes keer een presentatie op een bijzondere locatie. Aansluitend laat een gids u tijdens een wandeling door de oude binnenstad illustraties zien van het onderwerp van de dag.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Utrechts paus en Paushuize

Utrecht en de pelgrimage

Van pestlijder tot teringlijder

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Utrechtse tram

Utrecht in de Tweede Wereldoorlog

We maken op deze website via de agenda bekend wanneer deze cursus wordt aangeboden en inschrijving open staat.

Leer mij Utrecht kennen

Cursus over kerken, werfkelders, bastions, grachtenhuizen. De verhalen achter de stenen.

De cursus geeft u inzicht in de opbouw en de structuur van de stad. U krijgt zes keer een presentatie op een bijzondere locatie. Aansluitend laat een gids u tijdens een wandeling door de oude binnenstad voorbeelden zien bij het onderwerp van de dag.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Hoe stadsverdediging een omknelling werd

Waar u nu uw zondagmiddagwandeling in het Zocherpark maakt, stond ooit de stadswal. Stoere bastions, kloeke torens, prachtige poorten en dikke muren zorgden voor veiligheid, maar omknelden later de stad tot barstens toe. Begrijp hoe de middeleeuwse stadsmuren de kaart van de stad nog steeds bepalen.

De middeleeuwse haven in Utrechts Gouden Eeuw

Onze werven aan de grachten zijn uniek in de wereld. Nu druk met winkels en restaurants. Maar ooit het kloppend hart van een ander economisch systeem van handel en ambacht. U loopt straks met nog meer trots langs de Oude- en Nieuwe Gracht.

De volksbuurten ruim 100 jaar geleden: armoede, ziekte en ellende

Sociale geschiedenis gaat over het gewone volk, mensen zoals u en ik. Als je de verhalen hoort over het leven in de “kameren”, het sappelen en sleuren, dan word je spontaan blij met het nu. Hoe het toch steeds beter ging met de Utrechters en vooral: waarom.

Ontmoet de Utrechtse Romeinen

Verrassing! “Onze” Romeinen ziet u het beste in het museum De Hoge Woerd in Leidsche Rijn. We moeten daarvoor wel even “de stad uit”, maar dan krijg je wel een realistische kijk op de Limes, het castellum, een prachtig schip en de plaats van Utrecht in het Romeinse Rijk.

Het roerige leven van Utrechtse kerken

Nee! Niks saai, een presentatie over kerk-geschiedenis! Hoe zit dat nou met de Bisschopsstad? Waar kerkten de gewone Utrechters? En wat zie je nu nog van de reformatie? Wel eens in een schuilkerk geweest? Kerken gaan voor u leven.

Een bonte geschiedenis van Utrechts stadsbestuur

We tonen en vertellen u over machtige, krachtige, falende, foute of vermoorde stadsbestuurders. Over hun betekenis voor de stadsgeschiedenis, maar vooral voor de stad waar in we nu leven.

We maken op deze website via de agenda bekend wanneer deze cursus wordt aangeboden en inschrijving open staat.

Architectuur: Utrecht binnenstad

Cursus over de woongeschiedenis van de Utrechtse binnenstad en de ontwikkeling van de architectuur door de eeuwen heen. Elke bijeenkomst start met een inleiding en wordt vervolgd wordt met een stadswandeling. Daarbij brengen we steeds een bezoek aan een architectonisch interessant gebouw.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

De klassieke bouwstijlen rondom de Dom

De klassieke bouwstijlen rondom de St. Janskerk

Jugendstil en Amsterdamse School

Hofjes en stadsvernieuwing rondom de Springweg

We maken op deze website via de agenda bekend wanneer deze cursus wordt aangeboden en inschrijving open staat.

Erfgoed Utrecht: geschiedenis

Cursus over de vroegste bewoning, economie, geloof en kunst, gevolgen van de reformatie, stadsbestuur, waterlinies, Utrecht en de universiteit. Deskundige sprekers geven u een beeld van de geschiedenis van de stad. De meeste sprekers hebben hun sporen verdiend met historische publicaties. We bezoeken telkens een andere locatie. Na elke lezing volgt een rondleiding langs voorbeelden bij de lezing.

Historisch overzicht

Locatie: DOMunder, spreker: Herre Wynia (archeoloog), gidsen: DOMUnder.

Gevolgen van de Reformatie

Locatie: Leeuwenbergh Gasthuis, spreker: Els Jimkes-Verkade (kunsthistoricus), gidsen: Els Jimkes-Verkade en Geert van Beek (Gilde Utrecht).

Geloof en kunst

Locatie: Museum Catharijneconvent, spreker: Annabel Dijkema (Catharijneconvent), gidsen: Catharijneconvent (binnen-excursie).

Bestuur van de stad

Locatie: Het Utrechts Archief, spreker: Renger de Bruin (Universiteit Utrecht), gids: Kaj van Vliet (HUA).

Economische ontwikkeling

Locatie: St. Eloyen Gasthuis, spreker: Ronald Rommes (Universiteit Utrecht), gidsen: Bart Seidel en Wil Klein (Gilde Utrecht)

Utrecht en de Universiteit

Locatie: Sonnenborgh museum & sterrenwacht, spreker: Bas Nugteren (Sonnenborgh), gidsen: Ulli Hild en Carolien ter Burg (Gilde Utrecht)

Optioneel: lezing en bijwonen luiden Domtoren op een zondagochtend

Locatie: Domtoren, spreker: Klokkenluidersgilde, gidsen: Klokkenluidersgilde

We maken op deze website via de agenda bekend wanneer deze cursus wordt aangeboden en inschrijving open staat.

Erfgoed Utrecht: iconen

29 september - 16 november 2018, zeven vrijdagen 10:00 – 13:00 uur, prijs € 120


Cursus over de Unie van Utrecht, de Dom, Rietveld, de Vrede van Utrecht, de Utrechtse caravaggisten, Multicultureel Utrecht.

Deskundige sprekers geven u een beeld van de geschiedenis van de stad. De meeste sprekers hebben hun sporen verdiend met historische publicaties. We bezoeken telkens een andere locatie. Na de lezing volgt elke keer een rondleiding langs voorbeelden bij de lezing.

Waterlinies

Locatie: Waterliniemuseum, spreker: Chris Will (Kenniscentrum Waterlinies), gidsen: van Waterlinie/forten.

Unie van Utrecht

Locatie: Academiegebouw, spreker: Bram van den Hoven van Genderen (Universiteit Utrecht) , gidsen: Rien Stein en Joost vd Lijn (Gilde Utrecht).

De Dom

Locatie: sacristie in de Domkerk, spreker: René de Kam (gemeente Utrecht, Erfgoed), gidsen: René de Kam en Gerrit vd Kraats (Gilde Utrecht).

Rietveld

Locatie: Rietveld Schröderhuis, spreker: Natalie Dubois (Centraal Museum), gidsen: Joke vd boogaard en Gerrit Hesselink (Gilde Utrecht).

Vrede van Utrecht, napoleontische tijd

Locatie: Stadhuis, spreker: Renger de Bruin (Centraal Museum), gidsen: nog niet bekend.

Utrechtse schilderkunst

Locatie: nog niet bekend, spreker: Liesbeth Helmus (Centraal Museum), gidsen: L. Helmus (intro bij bezoek aan zaal caravaggisten).


Multicultureel Utrecht

Locatie: Ulu moskee, spreker: Gideon Bolt (Universiteit Utrecht), gidsen: Bart Seidel en nog onbekend.

We maken op deze website via de agenda bekend wanneer deze cursus wordt aangeboden en inschrijving open staat.

Ontwikkeling van wijken buiten de singel II

Cursus over aanleg, architectuur en sociale geschiedenis van een aantal Utrechtse wijken buiten de singel. Elke bijeenkomst start met een inleiding en wordt vervolgd wordt met een stadswandeling.

De volgende wijken komen aan bod:

  • Wilhelminapark
  • Hoograven en Tolsteeg
  • Ondiep
  • Wittevrouwen
  • Abstede

We maken op deze website via de agenda bekend wanneer deze cursus wordt aangeboden en inschrijving open staat.

Ontwikkeling van wijken buiten de singel I

Cursus over aanleg, architectuur en sociale geschiedenis van een aantal Utrechtse wijken buiten de singel. Elke bijeenkomst start met een inleiding en wordt vervolgd wordt met een stadswandeling.

De volgende wijken komen aan bod:

  • Lombok
  • Rivierenwijk
  • Oog in Al
  • Zuilen
  • Tuinwijk/Tuindorp

We maken op deze website via de agenda bekend wanneer deze cursus wordt aangeboden en inschrijving open staat.

Cursusaanbod


Het Gilde Utrecht organiseert zeven cursussen op het gebied van de geschiedenis, stedenbouw en architectuur van de stad Utrecht. U hoort er de meest uiteenlopende verhalen over het rijke verleden van de stad. Op een bijzondere locatie. En met een bijpassende rondleiding. 1. Erfgoed Utrecht semester 1 gaat voor de tweede keer van start. De presentaties worden gegeven door specialisten in de geschiedenis van de stad. 

2. Erfgoed Utrecht semester 2 gaat dieper in op iconische plekken in de stad en heeft dezelfde opzet als semester 1.

3. Leer mij Utrecht kennen is een goede basiscursus over Utrecht in al haar facetten. 

4. Leer mij Utrecht beter kennen is een vervolg op Leer mij Utrecht kennen.

5. Architectuur en Bouwstijlen maakt u wegwijs in de ontwikkeling van architectur en bouwstijlen in de Utrechtse binnenstad. 

6. Architectuurcursus Buiten de Singel - West behandelt de stedenbouw en architectuur van Lombok, Oog in Al en andere wijken in West. 

7. Architectuurcursus Buiten de Singel – Oost behandelt de stedenbouw en architectuur van Wittevrouwen, Wilhelminapark en andere wijken in Oost. 

 

Cursus Erfgoed semester 1 (geschiedenis)

Wat kunt u verwachten
Gilde Utrecht is trots op deze aanwinst in het cursuspakket.
Voor ieder onderwerp zijn de beste sprekers gevonden. Bijna altijd zijn dat schrijvers van een historisch boek en/of publicaties. We bezoeken iedere keer een andere locatie, waar op zich ook al een verhaal over te vertellen valt. En dan is er een aansluitende rondleiding, waarbij de gidsen stilstaan bij in de stad zichtbare illustraties bij de lezing.

Onderwerpen
In dit semester komen onderwerpen uit de geschiedenis aan bod zoals ‘De vroegste bewoning’, ‘Economie’, ‘Geloof en kunst’, ‘Gevolgen van Reformatie voor het stadsbeeld’, ‘Het bestuur’, ‘De Waterlinies’ en ‘Utrecht en de Universiteit’.

Wanneer
Zevenmaal op vrijdag van begin maart tot eind april 2019 van 10 – 13 uur. Kosten: € 120

Meer informatie

 

Cursus Erfgoed semester 2 (ICONEN)

Wat kunt u verwachten
Dit is het vervolg op de voorgaande cursus.
De opzet is ongeveer gelijk: u hoort de beste sprekers, op een steeds andere interessante locatie, en aansluitend volgt een bijpassende rondleiding.

Onderwerpen
In dit semester komen iconische onderwerpen aan bod zoals ‘De Unie van Utrecht’, ‘De Dom’, ‘Rietveld’, ‘De Vrede van Utrecht’, ‘De Utrechtse Carravagisten’ en ‘Multiculti Utrecht’.

Wanneer
Zevenmaal op vrijdag van eind september tot half november 2018 van 10 – 13 uur. Kosten: € 120

Meer informatie en aanmelden

Leer mij Utrecht kennen

Wat kunt u verwachten
De basiscursus Leer mij Utrecht kennen geeft u inzicht in de opbouw en structuur van de stad. U krijgt een presentatie op een bijzondere locatie die met het onderwerp te maken heeft. Aansluitend wandelen we door de historische oude binnenstad.

Onderwerpen
Utrecht is een prachtige stad met een grootse geschiedenis. We vertellen u over
de kerken, werfkelders, bastions en de grachtenhuizen. Waarom staan ze daar, wat is er gebeurd, wat zijn de verhalen achter de stenen? De stadsgidsen van Gilde Utrecht informeren u over de geschiedenis van de stad Utrecht.

Wanneer
Zesmaal op zaterdag van 10 -12.30 uur van medio februari tot maart 2019.
Kosten: € 90

Meer informatie

Leer mij Utrecht beter kennen

Wat kunt u verwachten
In de vervolgcursus Leer mij Utrecht Beter Kennen krijgt u weer andere facetten van de stad te horen en te zien. Ook hier een presentatie op een bijzondere locatie die met het onderwerp te maken heeft. Aansluitend een wandeling.

Onderwerpen
We behandelen de geschiedenis van de Utrechts paus en Paushuize, Utrecht en de pelgrimage, Van pest- tot teringlijer, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Utrechtse brouwerijen en het Utrechts Stadsbestuur.

Wanneer
Zesmaal op zaterdag van 10.30 -13 uur van 22 september tot 3 november 2018
Kosten: € 90

Meer informatie en aanmelden

CURSUS ARCHITECTUUR EN BOUWSTIJLEN IN UTRECHT (BINNENSTAD)

Wat kunt u verwachten
De cursus maakt u wegwijs in de woongeschiedenis van de Utrechtse binnenstad en de ontwikkeling van de architectuur en bouwstijlen door de eeuwen heen. Dit is een beproefde cursus die al een tiental jaren op de lijst van het cursusaanbod van Gilde Utrecht staat.

Onderwerpen
Elke bijeenkomst start met een inleiding, die gevolgd wordt door een stadswandeling. Daarbij brengen we ook steeds een bezoek aan een architectonisch interessant gebouw.

Wanneer
Viermaal op donderdag  in maart en april 2019 van 10 -13 uur.
Kosten: € 75

Meer informatie

Architectuurcursus Buiten de Singel – West

Wat kunt u verwachten
De architectuurcursus Buiten de Singel – West gaat in op aanleg, architectuur en sociale geschiedenis (en leuke weetjes) van de wijken in Utrecht-West. Op een karakteristieke locatie in de buurt krijgt u een korte lezing. Aansluitend gaan we op onderzoek uit in de wijk.

Onderwerpen
In de cursus staan de wijken Lombok, Rivierenwijk, Oog in Al, Zuilen en Tuinwijk/Tuindorp centraal. U krijgt informatie over uw eigen wijk en woonomgeving. Over dat prachtige gebouwtje bijvoorbeeld, dat in Lombok staat. Wie heeft het ontworpen en wat is de bestemming? U hoort het al in de eerste bijeenkomst!

Wanneer
Vijfmaal op vrijdag in september en oktober 2018 van 10 - 13 uur.
Kosten: € 90

Meer informatie en aanmelden

Architectuurcursus Buiten de Singel - Oost

Wat kunt u verwachten
De Architectuurcursus Buiten de Singel – Oost gaat in op aanleg, architectuur en sociale geschiedenis (en leuke weetjes) van de wijken in Utrecht Oost. Op een een karakteristieke locatie in de buurt krijgt u een korte lezing. Aansluitend gaan we op onderzoek uit in de wijk.

Onderwerpen
In de cursus staan de wijken Wilhelminapark, Hoograven en Tolsteeg, Ondiep, Wittevrouwen en Abstede centraal. U krijgt informatie over uw eigen wijk en woonomgeving. Leuke weetjes, zoals over de melkerij die vroeger stond waar nu restaurant Wilhelminapark staat.

Wanneer
Vijfmaal op donderdag in september en oktober 2018 van 10 – 13 uur.
Kosten: € 90

Meer informatie en aanmelden

 

Adres

Lange Smeestraat 7
3511 PS Utrecht
tel: +31 (0)30 234 32 52

De balie is open op alle werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Gegevens

IBAN NL94RABO 0120 943 298
KvK 41183482

SBBI-gegevens

Organisatie

Volg ons

facebook