Jacobikerk, straatkant bij het beeld 'Gedankenkopf'

St Jacobsstraat 171, 3511 BP Utrecht